sahypa_banner06

önümleri

 • ýörite poslamaýan polat ýuwujylar lomaý

  ýörite poslamaýan polat ýuwujylar lomaý

  Poslamaýan polat ýuwujylarkompaniýamyzyň gözleg we ösüş (R&D) we özleşdirmek mümkinçilikleri boýunça tejribesini görkezýän köptaraply berkidijilerdir.Poslama garşy poslamaýan polatdan ýasalan bu ýuwujylar, dürli programmalar üçin ygtybarly we çydamly çözgüt üpjün edýär.Müşderilerimiziň aýratyn talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ýokary hilli we ýöriteleşdirilen poslamaýan polat ýuwujylary öndürmek bilen kompaniýamyz buýsanýar.

 • dýuým poslamaýan polatdan içerki diş ýuwujy

  dýuým poslamaýan polatdan içerki diş ýuwujy

  Içki diş ýuwujylarkompaniýamyzyň gözleg we ösüş (R&D) we özleşdirmek mümkinçilikleri boýunça tejribesini görkezýän ýöriteleşdirilen berkitmelerdir.Bu ýuwujylaryň içki aýlawda dişleri bar, güýçlendirilen tutmagy üpjün edýär we berkidijiniň gowşamagynyň öňüni alýar.Müşderilerimiziň aýratyn talaplaryny kanagatlandyrmak üçin kompaniýamyz ýokary hilli we ýöriteleşdirilen içerki diş ýuwujylary öndürmek bilen buýsanýar.

 • Tekiz ýuwujy Bahar ýuwujy lomaý

  Tekiz ýuwujy Bahar ýuwujy lomaý

  Bahar ýuwujylary, kompaniýamyzyň gözleg we ösüş (R&D) we özleşdirmek mümkinçilikleri boýunça tejribesini görkezýän ýöriteleşdirilen berkitmelerdir.Bu ýuwujylar, dartgynlylygy üpjün edýän we titremäniň ýa-da termiki giňeliş şertlerinde berkitmäniň gowşamagynyň öňüni alýan bahar ýaly gurluşly özboluşly dizaýna eýedir.Müşderilerimiziň aýratyn talaplaryny kanagatlandyrmak üçin kompaniýamyz ýokary hilli we ýöriteleşdirilen bahar ýuwujylary öndürmek bilen buýsanýar.

 • Poslamaýan polat ýuwujy pru springina ýuwujylar

  Poslamaýan polat ýuwujy pru springina ýuwujylar

  Kir ýuwýanlar, ýük paýlamak, gowşamagyň öňüni almak we berkidijiler üçin tekiz ýer bermek üçin dürli pudaklarda we amaly programmalarda ulanylýan möhüm komponentlerdir.30 ýyldan gowrak tejribe toplap, ýokary hilli ýuwujylaryň öňdebaryjy öndürijisi bolanymyza buýsanýarys.