sahypa_banner06

önümleri

Blackörite gara nikel howpsuzlyk nurbatlary we bolt öndürijileri

Gysga düşündiriş:

  • Pin Torx, 6 sany lob düwme düwmesi Baş howpsuzlyk boltlary
  • Material: Polat
  • Torokary tork goşundylary üçin amatly

Kategoriýa: Howpsuzlyk nurbatlaryBellikler: gara nikel nurbatlar, ýörite bolt öndürijiler, torx howpsuzlyk nurbatlary, howpsuzlyk nurbatlary we boltlar


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Blackörite gara nikel howpsuzlyk nurbatlary we bolt öndürijileri, köp sanly programma üçin çydamly berkitme üpjün etmek üçin amatlydyr.Pruf howpsuzlyk nurbatlary we boltlary, ogurlyk, wandalizm, poslama we zaýalanmak ýaly zatlardan goramak arkaly müňlerçe dollar tygşytlamaga mümkinçilik berer. Uhuhuang- Nurbatlary öndüriji, üpjün ediji we eksport ediji.Yuhuang ýöriteleşdirilen nurbatlaryň giň görnüşini hödürleýär.Oorapyk ýa-da açyk goşundylar, gaty agaçlar ýa-da ýumşak agaçlar bolsun.Maşyn nurbady, öz-özüňe degmek nurbatlary, ýesir nurbat, möhürleýji nurbatlar, oturdylan nurbat, baş barmak, nurbat, bürünç nurbatlar, poslamaýan polat nurbatlar, howpsuzlyk nurbatlary we ş.m.Uhuhuang adaty nurbatlary öndürmek mümkinçilikleri bilen meşhurdyr.Biziň ýokary hünärli toparymyz çözgütler hödürlemek üçin müşderiler bilen ýakyndan işleşer.

Customörite gara nikel howpsuzlyk nurbatlarynyň we bolt öndürijileriniň spesifikasiýasy

adaty gara nikel howpsuzlyk nurbatlary we bolt öndürijileri

Howpsuzlyk nurbatlary we boltlar

Katalog Howpsuzlyk nurbatlary
Material Karton polat, poslamaýan polat, bürünç we başgalar
Tamamla Sink örtülen ýa-da talap edilişi ýaly
Ölçegi M1-M12mm
Baş sürüjisi Customörite haýyş hökmünde
Sürüň Phillips, torx, alty lob, ýeri, pozidriv
MOQ 10000 sany
Hil barlagy Nurbatlaryň hilini barlamak üçin şu ýere basyň

Customörite gara nikel howpsuzlyk nurbatlarynyň we bolt öndürijileriniň baş stilleri

telekeçilik bellikleri

Customörite gara nikel howpsuzlyk nurbatlarynyň we bolt öndürijileriniň sürüjiniň görnüşi

telekeçilik bellikleri

Nurbatlaryň görnüşleri

telekeçilik bellikleri

Customörite gara nikel howpsuzlyk nurbatlaryny we bolt öndürijilerini gutarmak

telekeçilik bellikleri

“Yuhuang” önümleriniň dürlüligi

 telekeçilik bellikleri  telekeçilik bellikleri  telekeçilik bellikleri  telekeçilik bellikleri  telekeçilik bellikleri
 Buraw ýaly görünýär  Bürünç nurbatlar  Çeňňekler  Nurbat guruň Özüňe degmek üçin nurbatlar

Şeýle hem halap bilersiňiz

 telekeçilik bellikleri  telekeçilik bellikleri  telekeçilik bellikleri  telekeçilik bellikleri  telekeçilik bellikleri  telekeçilik bellikleri
Maşyn nurbady Basyjy nurbat Möhür nurbat Howpsuzlyk nurbatlary Barmak nurbat Wrenç

Şahadatnamamyz

telekeçilik bellikleri

Uhuhuang hakda

Uhuhuang, 20 ýyldan gowrak taryhy bolan nurbatlary we berkidijileri öndüriji.Uhuhuang, ýörite nurbat öndürmek ukyby bilen meşhurdyr.Biziň ýokary hünärli toparymyz çözgütler hödürlemek üçin müşderiler bilen ýakyndan işleşer.

Biz hakda has giňişleýin öwreniň


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň