sahypa_banner06

önümleri

 • tekiz nokat öndürijileri bilen çin altyburçly rozetka nurbatlary

  tekiz nokat öndürijileri bilen çin altyburçly rozetka nurbatlary

  “Dongguan Yuhuang” elektron tehnologiýa kärhanasy LTD-de, enjam berkidiji pudagynda grub nurbatlary diýlip hem atlandyrylýan öňdebaryjy nurbatlary öndürijilerden we üpjün edijilerden biri bolanymyza buýsanýarys.Poslamaýan polatdan, uglerod polatdan, misden, garyndy polatdan we başgalar ýaly köp sanly materiallarymyz bilen, gymmatly müşderilerimiziň aýratyn talaplaryna laýyk gelýän çözgütleri hödürleýäris.

 • Tekiz nokat torx rozetkasy nurbatlar Grub nurbat

  Tekiz nokat torx rozetkasy nurbatlar Grub nurbat

  Torx rozetkaly nurbatlar, Torx sürüjisi ulgamyny görkezýän berkidijileriň bir görnüşidir.Olar alty nokatly ýyldyz şekilli rozetka bilen işlenip düzüldi, bu adaty alty rozetka nurbatlary bilen deňeşdirilende has gowy tork geçirişini we süýşmegine garşylygy üpjün edýär.

 • kesilen nokat m3 sink örtükli alty rozetka grub set nurbatlary

  kesilen nokat m3 sink örtükli alty rozetka grub set nurbatlary

  Set nurbatlarymyz, ygtybarly we çydamly berkidiji çözgütleri üpjün etmek üçin döredilen takyk ineredener berkidijilerdir.Öňdebaryjy nurbat öndürijisi hökmünde, berkidiji ähli zerurlyklaryňyz üçin bir gezeklik çözgüt hödürleýäris.M3 set nurbatlarymyz, aýratyn talaplaryňyza laýyklaşdyrylýar.Qualityokary hilli grub nurbatlarymyz bilen dürli pudaklarda ygtybarly we netijeli ýygnamagy üpjün edip bilersiňiz.Iň oňat öndürijiligi we uzak möhletli netijeleri kepillendirýän aýratyn çözgüt üçin ýörite nurbatlarymyzy saýlaň.

 • Neýlon Maslahat Set nurbady 8-32 × 1/8

  Neýlon Maslahat Set nurbady 8-32 × 1/8

  “Nylon Maslahat Set” nurbady, özboluşly aýratynlyklary we funksiýalary hödürleýän köpugurly berkidiji çözgütdir.Hünärmen öndüriji hökmünde, özleşdirmegiň möhümdigine düşünýäris we müşderilerimiziň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin aýratyn çözgütler hödürleýäris.

 • DIN913 Tekiz uç Hexagon Socket grub nurbady

  DIN913 Tekiz uç Hexagon Socket grub nurbady

  Biziň kompaniýamyzda, grub nurbatlaryny goşmak bilen, berkidijileriň giň toplumyny üpjün etmekde ýöriteleşýäris.Bu ugurdaky tejribämiz bilen, ygtybarly we ygtybarly baglanyşyklary üpjün edýän professional berkitme çözgütlerini hödürleýäris.Qualityokary hilli önümlerimizden başga-da, önümi ösdürmegiň we satuwdan soňky goldawyň dowamynda goşmaça gymmatly hyzmatlary hödürläp biljek ösen hil bölümi we in engineeringenerçilik bölümi bar.

 • DIN 913 din914 DIN 916 DIN 551 stakan nokat nurbat

  DIN 913 din914 DIN 916 DIN 551 stakan nokat nurbat

  Gurnalan nurbatlar, bir obýektiň içinde ýa-da başga bir obýekti goramak üçin ulanylýan berkidijiniň bir görnüşidir.Kompaniýamyzda, müşderilerimiziň üýtgeşik zerurlyklaryny kanagatlandyrýan ýokary hilli set nurbatlaryny öndürmekde ýöriteleşýäris.

 • Burawlar kubogy nokady rozetka grub nurbatlaryny düzüň

  Burawlar kubogy nokady rozetka grub nurbatlaryny düzüň

  Iki jübüt bölegi üpjün etmek meselesine gezek gelende, iň meşhur çözgütleriň biri bolan nurbatlar ýa-da grub nurbatlar.Dürli görnüşli nurbatlaryň arasynda kubok nokady rozetka nurbatlary, allen set nurbatlary we allen heks rozetka nurbatlary köp taraplylygy, ygtybarlylygy we ulanylyş aňsatlygy bilen tapawutlanýar.Bu makalada, bu üç görnüşli nurbatlaryň aýratynlyklaryny we peýdalaryny we olaryň mehaniki maksatlaryňyza ýetmegine nädip kömek edip boljakdygyny öwreneris.Set nurbatlary näme?Tizlige girmezden ozal ...
 • 12,9 derejeli gara sink kubok nokady, nurbat lomaý

  12,9 derejeli gara sink kubok nokady, nurbat lomaý

  • Standart: DIN, ANSI, JIS, ISO
  • M1-M12 ýa-da O # -1 / 2 diametrinden
  • ISO9001, ISO14001, TS16949 şahadatnamasy
  • Customöriteleşdirilen tertip üçin dürli disk we baş stili
  • Dürli materiallary özleşdirip bolýar
  • MOQ: 10000 sany

  Kategoriýa: Nurbat düzüňBellikler: käse nokady set nurbady, nurbat öndürijileri, nurbat lomaý, oturdylan nurbat, poslamaýan polatdan ýasalan nurbatlar, sink bilen örtülen nurbatlar

 • 4mm gara oksid rozetka kubok nokady nurbady üpjün ediji

  4mm gara oksid rozetka kubok nokady nurbady üpjün ediji

  • Standart: DIN, ANSI, JIS, ISO
  • M1-M12 ýa-da O # -1 / 2 diametrinden
  • ISO9001, ISO14001, TS16949 şahadatnamasy
  • Customöriteleşdirilen tertip üçin dürli disk we baş stili
  • Dürli materiallary özleşdirip bolýar
  • MOQ: 10000 sany

  Kategoriýa: Nurbat düzüňBellikler: kubok nokady set nurbady, käse nokat rozetka nurbady, nurbat öndürijileri, nurbat lomaý, rozetka nurbatlary, poslamaýan polat nurbatlar

 • Hex drive cup point nylon set nurbat öndürijileri

  Hex drive cup point nylon set nurbat öndürijileri

  • Nilok nurbatlar
  • Daşarky kelläňiz ýok
  • Buraw nurbatlary bölekleri şaha öwrülmezligi üçin
  • Inçe sapaklar has kyn materiallara we inçe diwarlara has gowy degýär

  Kategoriýa: Nurbat düzüňBellikler: käse nokat toplumy nurbat, alty sany nurbat, neýlok nurbat, neýlon toplum nurbat, nurbat öndürijiler, rozetka set nurbady

 • 3mm 18-8 poslamaýan polat rozetka alty kelleli nurbat

  3mm 18-8 poslamaýan polat rozetka alty kelleli nurbat

  • Alty kelleli nurbat
  • Material: Polat
  • Mehaniki ulanmak üçin ajaýyp
  • Kwalifikasiýa ASME B18.3 we ASTM F880 aýratynlyklary

  Kategoriýa: Nurbat düzüňBellikler: 3 mm nurbat, grub nurbat, alty kelleli nurbat, rozetka nurbady

 • Tekiz nokat çyzylan hereketlendiriji bürünçden ýasalan nurbatlar

  Tekiz nokat çyzylan hereketlendiriji bürünçden ýasalan nurbatlar

  • Standart: DIN, ANSI, JIS, ISO
  • M1-M12 ýa-da O # -1 / 2 diametrinden
  • ISO9001, ISO14001, TS16949 şahadatnamasy
  • Customöriteleşdirilen tertip üçin dürli disk we baş stili
  • Dürli materiallary özleşdirip bolýar
  • MOQ: 10000 sany

  Kategoriýa: Nurbat düzüňBellikler: bürünçden ýasalan nurbatlar, tekiz nokatly nurbat, nurbat öndürijileri, nurbat lomaý, oturdylan hereketlendiriji nurbat

1234Indiki>>> Sahypa 1/4