sahypa_banner06

önümleri

Öz-özünden möhürleýji pan kellesi phillips nurbat berkidiji öndüriji

Gysga düşündiriş:

  • Material: ergin polat, alýumin, mis we ş.m.
  • Ülňüler, DIN, DIN, ANSI, GB
  • Gysylan O-halka we gyrymsylygyň ýokarsyndaky ýer
  • Dürli möhür talaplary üçin ulanyň
  • Kategoriýa: Möhür nurbatlarBellikler: ýörite berkidiji öndürijiler, pan kellesi gysgyçly nurbat, möhürleýji nurbatlar, öz-özüni möhürleýji berkidijiler

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Öz-özünden möhürleýji pan kellesi phillips nurbat berkidiji öndüriji.Nurbatlarymyz dürli ýa-da bahalarda, materiallarda we gutarnykly, ölçeg we dýuým ululykda bar.Adaty pyçaklar bilen pan kellesi gysgyçly nurbat, gysylan O halkasynyň girmegine rugsat bermek üçin gyrymsylyk bilen burawyň arasynda ýeterlik ýer ýok, gyrymsylygyň ýokarsyndaky ýer O-halkasyna çalt zeper ýetirýär.Bu pan kellesi phillips nurbaty dürli möhür talaplary üçin ulanylyp bilner.

Pan kelleleri pes, uly diametri we beýik daşky gyrasy bilen birneme egri.Uly ýer meýdany çyzylan ýa-da tekiz sürüjilere aňsatlyk bilen gysmaga we kellä güýç ulanmaga mümkinçilik berýär.Pan kelleleri tegelek, truss ýa-da baglaýjy kelleleri çalyşmak üçin täze dizaýnlaryň köpüsinde maslahat berilýän iň meşhur kelle görnüşlerinden biridir.

Yuhuang- Nurbatlary öndüriji, üpjün ediji we eksport ediji.Yuhuang ýöriteleşdirilen nurbatlaryň giň görnüşini hödürleýär.Oorapyk ýa-da açyk goşundylar, gaty agaçlar ýa-da ýumşak agaçlar bolsun.Maşyn nurbady, öz-özüňe degmek nurbatlary, ýesir nurbat, möhürleýji nurbatlar, oturdylan nurbat, baş barmak, nurbat, bürünç nurbatlar, poslamaýan polat nurbatlar, howpsuzlyk nurbatlary we ş.m.Uhuhuang adaty nurbatlary öndürmek mümkinçilikleri bilen meşhurdyr.Biziň ýokary hünärli toparymyz çözgütler hödürlemek üçin müşderiler bilen ýakyndan işleşer.Şu gün sitata almak üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Öz-özüni möhürleýän pan kellesi phillips nurbat berkidiji öndürijiniň spesifikasiýasy

öz-özüni möhürleýän pan kellesi phillips nurbat berkidiji öndüriji

Pan kellesi nurbat

Katalog Möhür nurbatlar
Material Karton polat, poslamaýan polat, bürünç we başgalar
Tamamla Sink örtülen ýa-da talap edilişi ýaly
Ölçegi M1-M12mm
Baş sürüjisi Customörite haýyş hökmünde
Sürüň Phillips, torx, alty lob, ýeri, pozidriv
MOQ 10000 sany
Hil barlagy Nurbatlaryň hilini barlamak üçin şu ýere basyň

Öz-özünden möhürlenýän pan kellesi, phillips nurbat berkidiji öndüriji

telekeçilik bellikleri

Öz-özünden möhürleýji pan kellesi phillips nurbat berkidiji öndüriji

telekeçilik bellikleri

Nurbatlaryň görnüşleri

telekeçilik bellikleri

Öz-özünden möhürlenýän pan kellesi phillips nurbat berkidiji öndürijisi

telekeçilik bellikleri

“Yuhuang” önümleriniň dürlüligi

 telekeçilik bellikleri  telekeçilik bellikleri  telekeçilik bellikleri  telekeçilik bellikleri  telekeçilik bellikleri
 Buraw ýaly görünýär  Bürünç nurbatlar  Çeňňekler  Nurbat guruň Özüňe degmek üçin nurbatlar

Şeýle hem halap bilersiňiz

 telekeçilik bellikleri  telekeçilik bellikleri  telekeçilik bellikleri  telekeçilik bellikleri  telekeçilik bellikleri  telekeçilik bellikleri
Maşyn nurbady Basyjy nurbat Möhür nurbat Howpsuzlyk nurbatlary Barmak nurbat Wrenç

Şahadatnamamyz

telekeçilik bellikleri

Uhuhuang hakda

Uhuhuang, 20 ýyldan gowrak taryhy bolan nurbatlary we berkidijileri öndüriji.Uhuhuang, ýörite nurbat öndürmek ukyby bilen meşhurdyr.Biziň ýokary hünärli toparymyz çözgütler hödürlemek üçin müşderiler bilen ýakyndan işleşer.

Biz hakda has giňişleýin öwreniň


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň