sahypa_banner06

önümleri

 • Karbid goýmak üçin Torx nurbatyny salyň

  Karbid goýmak üçin Torx nurbatyny salyň

  Karbid nurbatlarykompaniýamyzyň gözleg we ösüş (R&D) we özleşdirmek mümkinçilikleri boýunça tejribesini görkezýän innowasiýa berkidijilerdir.Bu nurbatlar adaty nurbat materiallary bilen deňeşdirilende has ýokary güýç, çydamlylyk we könelişmegi üpjün edýän karbid goýmalary bilen bezelendir.Kompaniýamyz, dürli pudaklaryň özboluşly zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin karbid goýulýan nurbatlary işläp düzmekde we özleşdirmekde ýöriteleşendir.

 • howpsuzlyk torx bolt pan kellesi

  howpsuzlyk torx bolt pan kellesi

  Howpsuzlyk Torx boltlary, adaty berkidijiler bilen deňeşdirilende goşmaça howpsuzlyk gatlagyny hödürleýär.Özboluşly ýyldyz şekilli dynç alyş, rugsatsyz adamlara degişli howpsuzlyk Torx sürüjisiz boltlary aýyrmagy kynlaşdyrýar.Bu olary gymmatly enjamlary, enjamlary, elektron enjamlaryny we jemgyýetçilik infrastrukturasyny üpjün etmek üçin ideal edýär.

 • takyk ýörite nurbat poslamaýan polat nurbat

  takyk ýörite nurbat poslamaýan polat nurbat

  Specialörite şekilli nurbatlara ýörite şekilli boltlar hem diýlip bilner, bu bolsa milli standartlary bolmadyk nurbatlara ýörite şekilli nurbat diýilýär.Adatça aýratyn hadysalarda we maksatlarda ulanylýar.Ordinaryönekeý nurbatlardan tapawut, milli standartlaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny kesgitleýär.

  Adaty nurbat berkidijiler bilen deňeşdirilende, tertipsiz nurbatlar köp tarapdan ýokary aýratynlyklary görkezýär.Bazaryň ägirt uly isleginiň öňünde döwrüň ösüşini we sosial ösüş depginini yzarlamalydyrys.Düzgünsiz nurbatlar, elbetde, iň gowy ýaragdyr.

 • anti nurbat nurbat gulplanan nurbatlar

  anti nurbat nurbat gulplanan nurbatlar

  Nurbatlary gowşatmaga garşy bejergide giňden ulanylýan has berkidiji örtük tehnologiýasy ABŞ we Germaniýa tarapyndan dünýäde ilkinji bolup üstünlikli işlenip düzüldi.Olardan biri, ýörite in engineeringener rezinlerini nurbat dişlerine hemişelik ýapmak üçin ýörite tehnologiýany ulanmakdyr.In engineeringenerçilik rezin materiallarynyň gaýtadan dikeldiş aýratynlyklaryndan peýdalanmak bilen, boltlar we hozlar, gulplama prosesinde gysyş arkaly titremä we täsire doly garşylyk gazanyp, nurbat gowşamak meselesini doly çözüp biler.Nailuo, Taýwan Nailuo kompaniýasy tarapyndan nurbatlary gowşadýan bejeriş önümlerinde ulanylýan hasaba alnan söwda belligi we Nailuo kompaniýasynyň gowşatmagyna garşy bejergini başdan geçiren nurbatlar bazardaky Nailuo nurbatlar diýlip atlandyrylýar.

 • Basyş aýlaýjy nurbat Oem polat galvanizli M2 3M 4M5 M6

  Basyş aýlaýjy nurbat Oem polat galvanizli M2 3M 4M5 M6

  Bu ugurdan täze gelenler üçin perçinli nurbatlar hökman tanyş däl.Materiallara poslamaýan polat, uglerod polat, mis we alýumin degişlidir.Kelle adatça tekiz (tegelek ýa-da altyburç we ş.m.), hasa doly ýüplükli we kelläniň aşaky tarapynda gül dişleri bar, bu gowşamagyň öňüni almakda rol oýnap biler.

 • Nurbatlar pananyň kellesi kombinasiýa nurbady ýaly görünýär

  Nurbatlar pananyň kellesi kombinasiýa nurbady ýaly görünýär

  Kombinasiýa nurbaty, diş ýuwmak bilen birleşdirilen pru springina ýuwujy we tekiz ýuwujy bilen nurbadyň birleşmesini aňladýar.Iki kombinasiýa diňe bir pru springina ýuwujy ýa-da diňe bir tekiz ýuwujy enjam bilen üpjün edilen nurbaty aňladýar.Diňe bir gül dişli iki kombinasiýa bolup biler.

 • poslamaýan polat nurbatlar Zawodyň lomaý satuwy

  poslamaýan polat nurbatlar Zawodyň lomaý satuwy

  Poslamaýan polat nurbatlar, adatça howadan, suwdan, kislotalardan, aşgar duzlaryndan ýa-da beýleki köpçülikleýin habar beriş serişdelerinden poslama garşy durmak ukybyna eýe bolan polat nurbatlara degişlidir.Poslamaýan polat nurbatlar poslamak aňsat däl we çydamlydyr.

 • Specialörite çyzylan truss baş maşyn nurbady üpjün ediji

  Specialörite çyzylan truss baş maşyn nurbady üpjün ediji

  • Material: poslamaýan polat
  • Uzak hyzmat ömri
  • Erkin
  • Ulanmak aňsat

  Kategoriýa: Poslamaýan polat nurbatlarBellikler: ýörite nurbat öndüriji, maşyn nurbady üpjün ediji, çyzylan truss baş maşyn nurbady, ýörite nurbat

 • DIN 7985 poslamaýan polat pozi pan baş maşyn nurbady üpjün ediji

  DIN 7985 poslamaýan polat pozi pan baş maşyn nurbady üpjün ediji

  • Customöriteleşdirilen tertip üçin dürli disk we baş stili
  • Standart: DIN, ANSI, JIS, ISO
  • M1-M12 ýa-da O # -1 / 2 diametrinden
  • Dürli materiallary özleşdirip bolýar
  • MOQ: 10000 sany

  Kategoriýa: Poslamaýan polat nurbatlarBellikler: 18-8 poslamaýan polat nurbatlar, birleşdirilen nurbat, pozi pan nurbatlar, pozidriw nurbat, poslamaýan polat berkidijiler

 • A4-80 poslamaýan polatdan ýasalan baş ölçegli torx maşyn nurbatlary

  A4-80 poslamaýan polatdan ýasalan baş ölçegli torx maşyn nurbatlary

  • Customöriteleşdirilen tertip üçin dürli disk we baş stili
  • Standart: DIN, ANSI, JIS, ISO
  • M1-M12 ýa-da O # -1 / 2 diametrinden
  • Dürli materiallary özleşdirip bolýar
  • MOQ: 10000 sany

  Kategoriýa: Poslamaýan polat nurbatlarBellikler: 18-8 poslamaýan polat nurbatlar, ölçeg torx maşyn nurbatlary, poslamaýan polat berkidijiler

 • Blackörite gara poslamaýan polat bolt öndürijileri

  Blackörite gara poslamaýan polat bolt öndürijileri

  • Uzak hyzmat ömri
  • Ajaýyp gutarmak
  • Ölçegli takyklyk
  • Custöriteleşdirilen elýeterli

  Kategoriýa: Poslamaýan polat nurbatlarBellikler: ýörite bolt öndürijiler, poslamaýan polat boltlar, poslamaýan polat bolt üpjün edijileri

 • Phörite phillips pan head sems maşyn nurbat öndürijileri

  Phörite phillips pan head sems maşyn nurbat öndürijileri

  • Premium hili
  • Ajaýyp gutarmak
  • Erkin beden
  • Custöriteleşdirilen elýeterli

  Kategoriýa: Poslamaýan polat nurbatlarBellikler: ýörite nurbat öndüriji, maşyn nurbat öndürijileri, phillips pan baş nurbat, sems maşyn nurbady, poslamaýan polatdan ýasalan nurbatlar, poslamaýan polat ýuwujy baş nurbatlar

123456Indiki>>> Sahypa 1/6