sahypa_banner06

önümleri

 • poslamaýan poslamaýan kelleli sapak boltlary

  poslamaýan poslamaýan kelleli sapak boltlary

  ISO9001 we IATF16949 şahadatnamalaryndan geçdik we islegleriňize görä dürli boltlary sazlap bileris

 • Highokary hilli poslamaýan polatdan ýasalan çişler

  Highokary hilli poslamaýan polatdan ýasalan çişler

  Poslamaýan polatdan ýasalan çybyklar, köp sanly programmada ulanylýan köpugurly berkitmelerdir.Uzyn, silindr görnüşli çybyklar, tutuş uzynlygy boýunça daşarky sapaklar.

  Poslamaýan polatdan ýasalan çişler aýratyn talaplara esaslanyp düzülip bilner.Bu dürli taslamalaryň we amaly programmalaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli sapak ululyklaryny, uzynlyklaryny we üstki bezeglerini öz içine alýar.

 • kebşirleýji bolt Kebşirleýiş sapaklary

  kebşirleýji bolt Kebşirleýiş sapaklary

  Kebşirleýji bolt, kebşirlemek üçin niýetlenen ýöriteleşdirilen berkidiji bolup, iki metal komponentiniň arasynda berk we hemişelik baglanyşygy üpjün edýär.

 • Poslamaýan polat meýdançanyň kellesi gysga T Bolt

  Poslamaýan polat meýdançanyň kellesi gysga T Bolt

  Önümiň ady: Poslamaýan polat meýdançanyň kellesi gysga T Bolt

  Baş görnüşi: T Kelle

  Iň az sargyt: her ululygy 10000PCS

  Mysal: Nusga beriň

  Şahadatnama: ISO9001: 2015 / ISO14001: 2015 / IATF16949: 2016

  Programma: Maşyn, himiýa senagaty, daşky gurşaw, gurluşyk

  Gap: karton + palet / sumka + karton

 • Poslamaýan polat DIN912 Hex rozetka kellesi nurbat

  Poslamaýan polat DIN912 Hex rozetka kellesi nurbat

  DIN912 Hex Socket Head Cap nurbat, köpugurlylygy we ygtybarlylygy bilen tanalýan, köplenç ulanylýan berkidiji.Onda altyburçly rozetka we tekiz ýokarky ýüzli silindr görnüşli kelle bar.Bu nurbat alty sany açar ýa-da Allen wilkasy bilen berkitmek ýa-da gowşatmak üçin niýetlenendir, ygtybarly we has çydamly birikme üpjün edýär.

 • DIN933 Poslamaýan polat altyburçly kellesi doly sapakly boltlar

  DIN933 Poslamaýan polat altyburçly kellesi doly sapakly boltlar

  DIN933 Poslamaýan polat altyburçly kellesi doly sapakly boltlar

  DIN933 Hexagon Head Bolt, berkligi, berkligi we köp taraplylygy bilen tanalýan giňden ulanylýan berkitme.Onda altyburçly kellesi we sapakly şahasy bar, ony ygtybarly we ygtybarly baglanyşyklary talap edýän dürli programmalar üçin amatly edýär.

 • Tegelek baş wagon bolt öndürijileri

  Tegelek baş wagon bolt öndürijileri

  Wagon boltlary tekiz, gümmezli kelläni we kelläniň aşagyndaky inedördül ýa-da lenta boýnuny öz içine alýan ýöriteleşdirilen berkitmelerdir.Bu pudakda 30 ýyldan gowrak tejribe toplap, ýokary hilli wagon boltlaryny öndüriji bolmak bilen buýsanýarys.

 • Altyburçly rozetkanyň kellesi Hex Allen Key Bolt

  Altyburçly rozetkanyň kellesi Hex Allen Key Bolt

  Allen açar boltlary, rozetka boltlary ýa-da Allen boltlary diýlip hem atlandyrylýar, altyburçly rozetka bilen silindr görnüşli kellesi bolan ýöriteleşdirilen berkitmelerdir.Bu pudakda 30 ýyldan gowrak tejribe toplap, ýokary hilli Allen açar boltlaryny öndüriji hökmünde buýsanýarys.

 • Tekiz kelleli alty rozetkaly nurbatlar

  Tekiz kelleli alty rozetkaly nurbatlar

  Hex rozetka tekiz nurbatlar, altyburçly rozetka hereketlendirijisiniň güýjüni we tekiz kelläniň ýalpyldawuk görnüşini birleşdirýän köpugurly berkidijilerdir.Öňdebaryjy berkidiji zawod hökmünde, ajaýyp öndürijiligi we ygtybarlylygy hödürleýän ýokary hilli Hex Socket Flat Head nurbatlaryny öndürmekde ýöriteleşýäris.

 • T Bolt poslamaýan polat inedördül baş bolt m6

  T Bolt poslamaýan polat inedördül baş bolt m6

  T-boltlar, T şekilli kelläni we ýüplükli şahany öz içine alýan ýöriteleşdirilen berkitmelerdir.Öňdebaryjy berkidiji zawod hökmünde, ajaýyp öndürijiligi we ygtybarlylygy hödürleýän ýokary hilli T-boltlary öndürmekde ýöriteleşýäris.

 • Egnindäki nurbat adaty dýuým poslamaýan polat egin boltlary

  Egnindäki nurbat adaty dýuým poslamaýan polat egin boltlary

  Egniň nurbatlary diýlip hem bilinýän egin boltlary, işlemek we özleşdirmek taýdan özboluşly artykmaçlyklary hödürleýär.Bu ýöriteleşdirilen berkidijiler, gurnamakda we ulanmakda dürli peýdalary üpjün edip, kelläniň we ýüplügiň arasynda aýratyn egin bölümini görkezýär.Kompaniýamyzda, müşderilerimiziň aýratyn talaplaryna laýyk gelýän egin boltlary bilen üpjün etmekde ýöriteleşýäris.

 • m4 maşyn nurbat alty rozetka bolt

  m4 maşyn nurbat alty rozetka bolt

  M4 Hex Machine nurbatlary güýçli we ygtybarly berkidilmegi zerur bolan pudaklarda giňden ulanylýar.Altyburçly baş dizaýny we ajaýyp aýratynlyklary bilen bu nurbatlar dürli programmalar üçin köp sanly artykmaçlygy hödürleýär.