sahypa_banner06

önümleri

Termoplastika üçin ýörite pan kellesi phillips nurbatlary

Gysga düşündiriş:

  • Material: Poslamaýan polat, uglerod polat, garyndy polat, alýumin, mis we ş.m.
  • Ülňüler, DIN, DIN, ANSI, GB
  • Sink gutardy

Kategoriýa: Özüňe degýän nurbatlar (plastmassa, metal, agaç, beton)Bellikler: ýörite nurbat, pan kellesi phillips nurbat, termoplastika üçin nurbat


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Termoplastika üçin ýörite pan kellesi phillips nurbatlary.Nurbatlarymyz dürli ýa-da bahalarda, materiallarda we gutarnykly, ölçeg we dýuým ululykda bar.Termoplastiki nurbady kakýan 343-nji seriýa sink gutardy;poslamak mümkinçiligini çäklendirýän ýumşak polatdan we poslamaýan polatdan ybarat.Termoplastiki nurbat, DIN 7981 we ISO 7049 akkreditasiýasy arkaly önümlere garaşlylygy kepillendirýär, şeýle hem 162 we 165-nji seriýalara çeýe laýyklygy bilen köp sanly programmany ýerleşdirýär.

Yuhuang- Nurbatlary öndüriji, üpjün ediji we eksport ediji.Yuhuang ýöriteleşdirilen nurbatlaryň giň görnüşini hödürleýär.Oorapyk ýa-da açyk goşundylar, gaty agaçlar ýa-da ýumşak agaçlar bolsun.Maşyn nurbady, öz-özüňe degmek nurbatlary, ýesir nurbat, möhürleýji nurbatlar, oturdylan nurbat, baş barmak, nurbat, bürünç nurbatlar, poslamaýan polat nurbatlar, howpsuzlyk nurbatlary we ş.m.Uhuhuang adaty nurbatlary öndürmek mümkinçilikleri bilen meşhurdyr.Biziň ýokary hünärli toparymyz çözgütler hödürlemek üçin müşderiler bilen ýakyndan işleşer.

Termoplastika üçin ýörite pan kellesi phillips nurbatlarynyň spesifikasiýasy

termoplastika üçin ýörite pan kellesi phillips nurbatlary

Termoplastika üçin nurbatlar

Katalog Özüňe degmek üçin nurbatlar
Material Karton polat, poslamaýan polat, bürünç we başgalar
Tamamla Sink örtülen ýa-da talap edilişi ýaly
Ölçegi M1-M12mm
Baş sürüjisi Customörite haýyş hökmünde
Sürüň Phillips, torx, alty lob, ýeri, pozidriv
MOQ 10000 sany
Hil barlagy Nurbatlaryň hilini barlamak üçin şu ýere basyň

Termoplastika üçin ýörite pan kellesi phillips nurbatlarynyň baş stilleri

telekeçilik bellikleri

Termoplastika üçin ýörite pan kellesi phillips nurbatlarynyň görnüşi

telekeçilik bellikleri

Nurbatlaryň görnüşleri

telekeçilik bellikleri

Termoplastika üçin ýörite pan kellesi phillips nurbatlarynyň gutarmagy

telekeçilik bellikleri

“Yuhuang” önümleriniň dürlüligi

 telekeçilik bellikleri  telekeçilik bellikleri  telekeçilik bellikleri  telekeçilik bellikleri  telekeçilik bellikleri
 Buraw ýaly görünýär  Bürünç nurbatlar  Çeňňekler  Nurbat guruň Özüňe degmek üçin nurbatlar

Şeýle hem halap bilersiňiz

 telekeçilik bellikleri  telekeçilik bellikleri  telekeçilik bellikleri  telekeçilik bellikleri  telekeçilik bellikleri  telekeçilik bellikleri
Maşyn nurbady Basyjy nurbat Möhür nurbat Howpsuzlyk nurbatlary Barmak nurbat Wrenç

Şahadatnamamyz

telekeçilik bellikleri

Uhuhuang hakda

Uhuhuang, 20 ýyldan gowrak taryhy bolan nurbatlary we berkidijileri öndüriji.Uhuhuang, ýörite nurbat öndürmek ukyby bilen meşhurdyr.Biziň ýokary hünärli toparymyz çözgütler hödürlemek üçin müşderiler bilen ýakyndan işleşer.

Biz hakda has giňişleýin öwreniň


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň