sahypa_banner05

Korporatiw medeniýet

Esasy korporatiw medeniýet

Kompaniýanyň görüşi

dowamly iş, marka ýüz ýyllyk iş

Hil we hyzmat syýasaty

Hil ilkinji müşderi kanagatlandyrmasy Üznüksiz gowulaşmak Ajaýyplyk.

Korporatiw medeniýet

goşunyň ýerine ýetirilmegi, maşgalanyň ýylylygy, mekdebiň okuw atmosferasy we adaty hytaý takwa medeniýetini öwrenmek we amal etmek.

Hu Huang üç filosofiýa

Üç pelsepe:jemlemek

Üç yhlasly pelsepe: yhlas, yhlas, tygşytlylyk we yhlas

Three filosofiýa bil baglaýar: ýeňiş ýagşylyga, paýhas öwrenmäge baglydyr

Kompaniýa düşünjesi

HSF görkezmesi: daşky gurşawy goramak, durmuşy berjaý etmek we howpsuzlygy öndürmek

Esasy gymmatlyklar: wepalylygy öwrenmek, minnetdarlyk, täzelik, agyr göreş, zähmet