sahypa_banner06

önümleri

 • Özbaşdak möhür nurbat, suw geçirmeýän nurbat, öz-özüni möhürleýän nurbatlar

  Özbaşdak möhür nurbat, suw geçirmeýän nurbat, öz-özüni möhürleýän nurbatlar

  Özbaşdak möhür nurbatlary, dürli programmalarda ygtybarly we täsirli möhürleme çözgüdi bilen üpjün etmek üçin döredilen innowasiýa berkidijilerdir.Bu nurbatlar, syzmagyň ýa-da hapalaýjy maddalaryň girmeginiň öňüni alýan möhüm şertler üçin amatly aýratynlyklary döredýär.Bu ýerde, öz-özüňe möhür nurbatlarynyň esasy aýratynlyklaryny dört abzasda suratlandyrarys.

 • Möhür nurbatlar O halka öz-özi möhürleýji nurbatlar

  Möhür nurbatlar O halka öz-özi möhürleýji nurbatlar

  m3 möhürleýji nurbatlar, suw geçirmeýän nurbatlar ýa-da möhür boltlary diýlip hem atlandyrylýar, dürli programmalarda suw geçirmeýän möhür bilen üpjün etmek üçin ýöriteleşdirilen berkitmelerdir.Bu nurbatlar, suwuň, çyglylygyň we beýleki hapalaýjy maddalaryň duýgur ýerlere girmeginiň öňüni almak üçin döredilip, ýygnagyň bitewiligini we uzak ömrüni üpjün edýär.

 • tamper garşy berkitme nurbatlary

  tamper garşy berkitme nurbatlary

  nurbat torbasy möhürleme garşy gorag nurbatlary .Burbatyň çukury kwinkuna meňzeýär we ortasynda diňe bir berkitmek funksiýasyna eýe bolman, eýsem ogurlyga garşy rol oýnap bilýän kiçijik silindr görnüşi bar.Gurnanyňyzda, ýörite armatura enjamlaşdyrylan bolsa, gurmak gaty amatly we berkligi aladalanman awtomatiki düzedilip bilner.Suw geçirmeýän funksiýa eýe bolan möhürleýji nurbatyň aşagynda suw geçirmeýän ýelimiň halkasy bar.

 • Omörite möhürleýji phillips ýuwujy baş nurbat

  Omörite möhürleýji phillips ýuwujy baş nurbat

  Omörite möhürleýji phillips ýuwujy baş nurbat. Biziň kompaniýamyz 30 ýyl bäri standart däl nurbatlary sazlamak bilen meşgullanýar we önümçilikde we gaýtadan işlemekde baý tejribä eýe.Standart däl nurbatlar üçin talaplary üpjün edýänçäňiz, sizi kanagatlandyrýan standart däl berkidijileri öndürip bileris.Customöriteleşdirilen standart däl nurbatlaryň artykmaçlygy, ulanyjynyň islegine görä işlenip düzülip we dizaýn edilip bilner we adaty nurbatlar bilen çözülip bilinmeýän berkidiş we nurbat uzynlygy meselelerini çözýän laýyk nurbat bölekleri öndürilip bilner.Customöriteleşdirilen standart däl nurbatlar kärhanalaryň önümçilik bahasyny peseldýär.Adaty däl nurbatlar, ulanyjylaryň degişli nurbatlary öndürmek isleglerine görä dizaýn edilip bilner.Nurbatyň görnüşi, uzynlygy we materialy önüme laýyk gelýär, köp galyndy tygşytlaýar, bu diňe bir çykdajylary tygşytlamak bilen çäklenmän, degişli nurbat berkidijileri bilen önümçilik netijeliligini hem ýokarlandyryp biler.

 • Gara nikel möhürleýji phillips pan kellesi we halka nurbady

  Gara nikel möhürleýji phillips pan kellesi we halka nurbady

  Gara nikel möhürleýji phillips pan kellesi we halka nurbady .Tananyň nurbatlarynyň kellesinde, esasan, nurbat gurallaryny ulanmagy ýeňilleşdirmek üçin ulanylýan we esasan pes önümlerde ulanylýan ýeri, kesiş ýeri, kwinkun ýeri we ş.m. bolup biler. kuwwat we tork.Adaty däl nurbatlar düzülende, önümiň hakyky ulanylyşyna görä degişli standart däl nurbat kellesi görnüşi düzülip bilner.Ylmy barlaglary, önümçiligi, satuwy we hyzmaty birleşdirýän, 30 ýyldan gowrak özleşdirmek tejribesi bolan nurbat berkidiji öndüriji.Müşderiniň isleglerine görä çyzgylar we nusgalar bilen ýöriteleşdirilen nurbat berkidijileri gaýtadan işläp bileris.Bahasy ýerlikli we önümiň hili gowy, täze we köne müşderiler tarapyndan gowy garşylanýar.Gerek bolsa, maslahat bermäge hoş geldiňiz!

 • Öz-özünden möhürleýji pan kellesi phillips nurbat berkidiji öndüriji

  Öz-özünden möhürleýji pan kellesi phillips nurbat berkidiji öndüriji

  • Material: ergin polat, alýumin, mis we ş.m.
  • Ülňüler, DIN, DIN, ANSI, GB
  • Gysylan O-halka we gyrymsylygyň ýokarsyndaky ýer
  • Dürli möhür talaplary üçin ulanyň
  • Kategoriýa: Möhür nurbatlarBellikler: ýörite berkidiji öndürijiler, pan kellesi gysgyçly nurbat, möhürleýji nurbatlar, öz-özüni möhürleýji berkidijiler
 • Suw geçirmeýän nurbat möhürleýji nurbat torx pan kellesi 18-8 derejeli poslamaýan polat

  Suw geçirmeýän nurbat möhürleýji nurbat torx pan kellesi 18-8 derejeli poslamaýan polat

  • Standart: DIN, ANSI, JIS, ISO
  • M1-M12 ýa-da O # -1 / 2 diametrinden
  • ISO9001, ISO14001, TS16949 şahadatnamasy
  • Customöriteleşdirilen tertip üçin dürli disk we baş stili
  • Dürli materiallary özleşdirip bolýar
  • MOQ: 10000 sany

  Kategoriýa: Möhür nurbatlarBellikler: E halka nurbaty, halka nurbatlar, möhürleýji nurbat, suw geçirmeýän nurbatlar

 • Truss kellesi, halka bilen örtülen möhürleýji nurbat

  Truss kellesi, halka bilen örtülen möhürleýji nurbat

  • Customöriteleşdirilen tertip üçin dürli disk we baş stili
  • Standart: DIN, ANSI, JIS, ISO
  • M1-M12 ýa-da O # -1 / 2 diametrinden
  • Dürli materiallary özleşdirip bolýar
  • MOQ: 10000 sany

  Kategoriýa: Möhür nurbatlarBellikler: ýörite berkidiji öndüriji, halkaly nurbat, möhürleýji nurbatlar, öz-özüni möhürleýji berkidijiler, kellesi nurbat, truss kellesi

 • Torx sürüjiniň kellesi öz-özüni möhürleýji berkidiji öndüriji

  Torx sürüjiniň kellesi öz-özüni möhürleýji berkidiji öndüriji

  • Material: Poslamaýan polat, alýumin, mis we ş.m.
  • Ülňüler, DIN, DIN, ANSI, GB
  • Faceerüsti poslama we kislorodyň ýaýramagy

  Kategoriýa: Möhür nurbatlarBellikler: ýörite berkidiji öndürijiler, pananyň nurbaty, öz-özüni möhürleýji berkidijiler, torx hereketlendiriji nurbatlar

 • Tamperden goraýan nurbatlar, öz-özüni möhürleýän rozetka gapagy nurbatlary

  Tamperden goraýan nurbatlar, öz-özüni möhürleýän rozetka gapagy nurbatlary

  • Standart: DIN, ANSI, JIS, ISO
  • M1-M12 ýa-da O # -1 / 2 diametrinden
  • ISO9001, ISO14001, TS16949 şahadatnamasy
  • Customöriteleşdirilen tertip üçin dürli disk we baş stili
  • Dürli materiallary özleşdirip bolýar
  • MOQ: 10000 sany

  Kategoriýa: Möhür nurbatlarBellikler: DIN 912, O halka nurbaty, halka nurbatlary, möhürleýji nurbat, öz-özüni möhürleýji nurbat, suw geçirmeýän nurbatlar

 • Öz-özüňi möhürleýän rozetka hasaplaýjy kran gapagy lomaý lomaý

  Öz-özüňi möhürleýän rozetka hasaplaýjy kran gapagy lomaý lomaý

  • Materiallar: alýumin, mis we ş.m.
  • Faceerüsti poslama
  • Ulanmak aňsat
  • Custörite elýeterli

  Kategoriýa: Möhür nurbatlarBellikler: möhürleýji nurbat, öz-özi möhürleýji nurbatlar, rozetka hasaplaýjy kran gapagy

 • Özbaşdak möhürleýji nurbat rozetkasy DIN 912 sary ýama

  Özbaşdak möhürleýji nurbat rozetkasy DIN 912 sary ýama

  • Standart: DIN, ANSI, JIS, ISO
  • M1-M12 ýa-da O # -1 / 2 diametrinden
  • ISO9001, ISO14001, TS16949 şahadatnamasy
  • Customöriteleşdirilen tertip üçin dürli disk we baş stili
  • Dürli materiallary özleşdirip bolýar
  • MOQ: 10000 sany

  Kategoriýa: Möhür nurbatlarBellikler: DIN 912, O halka nurbaty, halka nurbatlary, möhürleýji nurbat, öz-özüni möhürleýji nurbat, suw geçirmeýän nurbatlar

12Indiki>>> Sahypa 1/2