sahypa_banner06

önümleri

Deşikli ýörite howpsuzlyk hex allen wena

Gysga düşündiriş:

  • Uzyn gollar
  • DIZayn PIKIRLERI: Goşmaça uzyn dizaýn
  • Ygtybarly |TERJIME |TERJIME
  • Functionokary işleýşi
  • Kategoriýa: WrençBellikler: deşikli allen açary, deşikli allen açar, heks allen wena, howpsuzlyk allen wena

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Deşik açarlary bilen ýörite howpsuzlyk hex allen wena, içki hek ýa-da rozetka nurbatyny gurmak üçin has ygtybarly üpjün edýär.Deşik açarlary bilen gysgaldylan gysgyç, berk ýerlerde oturdylan berkitmeler üçin amatlydyr.Deşik açarlary bilen gysga golly armatura uzyn golundan has gysga eli bar. Uhuhuang- Nurbatlary öndüriji, üpjün ediji we eksport ediji.Yuhuang ýöriteleşdirilen nurbatlaryň giň görnüşini hödürleýär.Oorapyk ýa-da açyk goşundylar, gaty agaçlar ýa-da ýumşak agaçlar bolsun.Maşyn nurbady, öz-özüňe degmek nurbatlary, ýesir nurbat, möhürleýji nurbatlar, oturdylan nurbat, baş barmak, nurbat, bürünç nurbatlar, poslamaýan polat nurbatlar, howpsuzlyk nurbatlary we ş.m.Uhuhuang adaty nurbatlary öndürmek mümkinçilikleri bilen meşhurdyr.Biziň ýokary hünärli toparymyz çözgütler hödürlemek üçin müşderiler bilen ýakyndan işleşer.

Deşikli ýörite howpsuzlyk hex allen wena

deşikli ýörite howpsuzlyk hex allen wena

Allen deşik

Katalog Wrenç
Material Karton polat, poslamaýan polat, bürünç we başgalar
Tamamla Sink örtülen ýa-da talap edilişi ýaly
Ölçegi M1-M12mm
Baş sürüjisi Customörite haýyş hökmünde
Sürüň Phillips, torx, alty lob, ýeri, pozidriv
MOQ 10000 sany
Hil barlagy Nurbatlaryň hilini barlamak üçin şu ýere basyň

Deşikli ýörite howpsuzlyk hex allen wençiniň baş stilleri

telekeçilik bellikleri

Deşikli ýörite howpsuzlyk hex allen wilkasynyň sürüş görnüşi

telekeçilik bellikleri

Nurbatlaryň görnüşleri

telekeçilik bellikleri

Deşikli ýörite howpsuzlyk hex allen wena bilen gutar

telekeçilik bellikleri

“Yuhuang” önümleriniň dürlüligi

 telekeçilik bellikleri  telekeçilik bellikleri  telekeçilik bellikleri  telekeçilik bellikleri  telekeçilik bellikleri
 Buraw ýaly görünýär  Bürünç nurbatlar  Çeňňekler  Nurbat guruň Özüňe degmek üçin nurbatlar

Şeýle hem halap bilersiňiz

 telekeçilik bellikleri  telekeçilik bellikleri  telekeçilik bellikleri  telekeçilik bellikleri  telekeçilik bellikleri  telekeçilik bellikleri
Maşyn nurbady Basyjy nurbat Möhür nurbat Howpsuzlyk nurbatlary Barmak nurbat Wrenç

Şahadatnamamyz

telekeçilik bellikleri

Uhuhuang hakda

Uhuhuang, 20 ýyldan gowrak taryhy bolan nurbatlary we berkidijileri öndüriji.Uhuhuang, ýörite nurbat öndürmek ukyby bilen meşhurdyr.Biziň ýokary hünärli toparymyz çözgütler hödürlemek üçin müşderiler bilen ýakyndan işleşer.

Biz hakda has giňişleýin öwreniň


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň